Co nabízíme našim nejmenším? / What do we offer to our smallest ones?

Pro naše nejmenší kamarády jsme připravili specifickou variantu docházky, kterou je možno samozřejmě kdykoliv rozšířit. We have prepared a specific type of education for our youngest friends. You may modify it anytimes.
Tato docházka je primárně určena dětem do dvou let. It is basically created for children from the age of two.
Jedná se o pobyt v naší školce, v době od 9:00 hod. do 11:00 hod. Minimální počet jsou dva dny v týdnu. It is based on the stay in our kindergarten from 9:00 to 11:00 a.m., two days a week at least.
V tomto časovém úseku se dětem věnuje zkušený pedagog se zdravotnickým vzděláním a anglicky mluvící lektor. During this period an experienced teacher with a health care education is present, and an English lecturer as well.
Program je koncipován jako hudebně pohybové aktivity. Děti se postupně přirozenou formou začleňují do školkového režimu. The programme is based on musical and motion activities. The children are slowly and naturally adapting to a kindergarten regime.
Součástí je také zdravá domácí svačinka. A home-made healthy snack is an integral part of it.
Cena: 2 300,- Kč na měsíc při dvoudenní docházce od 9:00 – do 11:00 Price (Two days a week form 9:00 to 11:00 a.m.): 2 300,- CZK per month
V ceně je zahrnuta: aktivní účast anglicky mluvící lektora, kvalitně zpracovaný program zkušeným pedagogem se zdravotnickým vzděláním, pitný režim, zdravá domácí svačinka, hygienický a spotřební materiál. The price covers: the active participation of the English lecturer, high quality programme prepared by an experienced teacher, drinks, a home-made healthy snack, sanitary material, materials consumed.

Denda

Napsat komentář

Name *
Email *
Website