O projektu / About our project

Proč jsme se rozhodli jít touto cestou
/ Why have we chosen this way

Po dlouhém hledání, jakým způsobem zajistit pro Vaše děti výuku angličtiny, jsme došli k závěru, že už nechceme pouze učit nová slovíčka, básničky a písničky, ale že chceme naučit děti komunikovat v jiném jazykovém prostředí.

After careful consideration about the teaching method we have realised that we do not want to simply present new vocabulary, poems or songs, but we want the children to learn how to communicate in a different language system.

Naše zkušenosti ze zahraničí nás inspirovaly k využití osvědčené metody výuky cizího jazyka.

Our experience from abroad inspired us to use a time-proven teaching method.

Využíváme tzv. Grammontův princip – tedy jedna osoba – jedna řeč. Proces učení cizího jazyka probíhá tedy zcela přirozeně.

We intend to use the Grammont´s principle: one person = one language. The process of acquiring a new language is fully natural.

Zajistili jsme anglicky mluvícího lektora, který je součástí našeho týmu.
Účastní se veškerých aktivit a zprostředkovává Vašim dětem nenásilnou, hravou a
zážitkovou formou kontakt s cizím jazykem.

We have an English native speaker, joining our project from September 2015. This new lecturer will participate in all activities, allowing the contact with the English language in a easy and playfull way.

Po zkušenostech ze zahraniční stáže ve Finsku, jsme se rozhodli dále využít metodu TPR – Total Physical Response.

Our experience from a study stay in Finland has brought us to a TPR method – Total Physical Response.

Tato metoda je výborná právě pro práci s nejmenšími dětmi. Jedná se o spojení cizího výrazu a určité pohybové reakce. Zjednodušeně řečeno – učení pohybem. Napodobujeme vlastně učení mateřskému jazyku u malých dětí, kdy rodiče na dítě hovoří a očekávají nějakou reakci.

This method is the most suitable one for the smallest children. It is connecting new phrases with particular movements or reactions. In simple words – learning by motion. It is imitating the way of learning the mother tongue, when parents are talking to their children and expecting a certain response.

Je zde využívána velmi hojně mimika, názorné příklady, příběhy a pohybové aktivity.

Facial expression, demonstration, stories and games are frequently used.


Pro jaké děti je bilingvní projekt vhodný? / Which children are suitable for this project?

Děti si osvojují jazykové i sociální dovednosti již od raného dětství. Nejvíce rozhodujícím je prvních pět let života dítěte. Lidé se mohou stát bilingvními v jakémkoliv věku. Čím dříve se však začneme druhý jazyk učit, tím lépe. U těch nejmenších dětí hovoříme o raném dětském bilingvnismu, který začíná paradoxně již v období, kdy dítě samo ještě nemluví. Je však schopno simultánně slyšet oba dva jazyky a postupně jimi také začít komunikovat. Právě z tohoto důvodu jsme se rozhodli začít pracovat s dětmi již od jednoho roku věku.

Children gain their laguage and social abilities from early childhood. The most important are the first five years of their lives. People may become bilingual at any age. The sooner we start learning – the better. The so-called early chlidren´s bilingualism, surprisingly, begins althouhg the child does not speak yet. The child is however able to follow both languages simultaneously, and gradually becomes able to use them. Thus we have decided to start with chlidren from the age of one year.

Děti v sobě mají právě v tomto období obrovský potenciál, který je třeba rozvíjet. Jsou až neskutečně vnímavé a vše vstřebávají s až neuvěřitelnou rychlostí a lehkostí. Co se v tomto období naučí, vytváří podstatný základ do jejich života.

Within this period of time, children have enormous capabilities, that need help to progress. They are unbelievably open-minded and able to acquire everything quickly and easilly. All they learn at this time becomes a good background for their lives.


Specifika bilingvního vzdělávání v mateřské škole oproti klasické výuce angličtiny v předškolním věku
/ The specific features of bilingual education, compared to classical methods

Až doposud jsme se snažili v naší mateřské školce zajistit výuku angličtiny zážitkovou formou a vytvořit pozitivní vztah pro vnímání cizího jazyka. Nevýhodou však bylo časové omezení jednotlivých lekcí. S přihlédnutím k délce soustředění u předškolních dětí jsme hledali jiný způsob, který by zajistil hlubší ponoření se do cizího jazyka a jeho následné pochopení.

So far, we have tried to teach the English language in our kindergarten in a experiencing way and tried to inspire a positive attitude towards the foreign language. However the time-limited lectures appeared as the major disadvantage. The ability of pre-school children to concentrate is limited; regarding this we sought a different way to allow a more profound understanding of the language.

V naší školce je přítomen anglicky mluvící lektor, který se účastní veškerých aktivit v průběhu dne. Během toho se nová řeč stává běžnou řečí při hraní i při práci i pro děti, které ji zpočátku neznají. In our kindergarten there is an English native speaker present all through the day, participating in all the daily activities.The new language is gradually becoming a common one even for those children, who are not familiar with it at the begining.

Děti si „odemykají“ novou řeč samy ze souvislostí, ve kterých se používá. Jazyk se zde nestává tématem, gramatika a slovíčka nestojí v popředí. Osvojování si řeči neprobíhá v časové tísni. Učitelé podporují vše, co říkají, gesty a názornými ukázkami.

Children are getting the language „unlocked“ from the connotations used. Speaking is not a task, neither the grammar nor the vocabulary. Acquiring the language is not put under a time pressure. The teachers are supporting all they say by gestures or demonstrations.

V mateřské škole, kde řeč doprovází děti téměř po celý den a je stále k dispozici, je bilingvní výuka skutečně možná.

In kindergartens, where speaking is the main activity, the bilingual education is easily possible.


Jak probíhá vzdělávání v naší bilingvní mateřské školce? / What is the educational method in our bilingual kindergarten?

Výuka anglického jazyka probíhá při zachování dosavadního vzdělávacího programu a v průběhu všech běžných denních činností, her a aktivit. Learning the English language occurs simultaneously with the standard educational programe and through all the daily activities, sports and games.
Program je veden českým pedagogem a anglicky mluvící lektor se ho aktivně účastní. Komunikace mezi lektorem a pedagogem je vedena taktéž v angličtině. Děti jsou tak po celou docházku součástí bilingvního prostředí. V poměrně krátkém čase začnou děti přijímat cizí jazyk jako běžnou součást, částečně začnou rozumět a pokud docházka trvá alespoň tři roky, jsou schopny i komunikovat v běžných, opakujících se situacích.

The programe is lead by a Czech teacher and the English lecturer participates on it. The communication between theese two is also in English. Therefore the children are integrating themselves into the bilingual surroundings. In a short period of time they start accepting the foreign language as a common thing and they partially understand it. If the programe lasts for three years at least, they will be able to communicate in everyday situations.

 

3 thoughts on “O projektu / About our project

 1. Randy 17.7.2015 at 11:15

  Ten projekt se mi líbí.

  • administrator 17.7.2015 at 11:19

   Tak to jsem ráda. :o)

 2. Ivet 21.7.2015 at 23:01

  pěkný nápad. Mám kamarádku co se odstěhovala do Francie, Ona mluví s manželem německy (francouzsky se stále učí), Ona mluví na děti převážně česky a občas německy , Otec převážně francouzsky a občas německy. Děti chodí ještě do angličtiny. Holčička má 7 roků a mluvím nádherně 4jazyky. Už když měla 3 roky, byla sranda sledovat jak umí napočítat do 10,ale řekla např. jedna two tři čtyři five six seven osum atd. Ale časem se to upravilo. Souhlasím s tím, že nejlíp se to naučí ti nejmenší už od začátku a to “tímto nenásilným způsobem”. Přeji hodně štěstí v projektu

Napsat komentář

Name *
Email *
Website